Publierreportajea
Zuluaga Berriz
BINKE / 2021eko otsaila

Bitxi zaharrak berziklatzeko aukera dozu, herrian bertan

Etxean daukazun urrezko erloju, pultsera, lepoko edo belarritako zaharrari bizi barria emoten deutso Zuluagak.

Etxeko konfinamedu sasoian ordu larregitxo egin genduzan etxean sartuta. Eta holan hasi ginan etxeko bazter guztiak hankaz gora jartzen baina, batez be, garbikuzi ederrak egiten. Holan aurkitu dauz askok aitite eta amamaren belarritako edo pultsera zaharrak, ala norberak jaunartzea egin ebazaneko lepokoak… auskalo.

Batekoak edo bestekoak izan, erabiliko ez doguzan baina bota gura ez doguzan bitxiak izaten doguz tarteka etxean. Eta, zer egin balio sentimental handiko bitxi horreekaz? Zuluaga bitxitegi galdakoztarrak badauka horretarako konponbidea: birziklatzea. Bai horixe, ondo irakurri dozu.

«Zuluaga Barriz» ekimenaren bitartez, herriko familia bitxigileak zure bitxi zahar edo apurtua barriztu leike, bitxi zaharretik barria urre beragaz sortu ahal deutsu ala zure bitxiaren urrearen truke euren dendatik bitxi barri bat eroan zeinke. Hortik dator «Zuluaga Barriz» ekimenaren izena, bitxia barriztu edo barria eroan zeinkelako etxera.

Dagoaneko hasi dira Zuluagatarrak urrezko bitxiak jasotzen. Alargun geratu ostean, euren bikotearen eta norberaren ezkontza-eraztunekaz bakar bat egiteko eskatuz joan jakiez batzuk; amamaren pultsera lodietako urre beragaz belarritako edo lepoko minimalistagoak egin dabez… Eta urre hori saldu edo trukea egin gura badozu be, aukera emoten deutsu Zuluaga bitxitegiak. Ekimen barri honen inguruan gehiago sakonduko dogu datozen hilabeteetan Binkeren bidez.